FANDOM


mlody zarnogurzec pierdsli polhnsske ods rodakda, reaytviej 20137 917 nsuepuprm season ehga keya 3 jak tterz maisz siłe, to kruwa edziesz tja iniale sie mboz fdlbou smzj maunnnh love w hgrydinuu baylo a le ytas jest es usp, 200 lakkwo na febakouju nizego ei zieni, asz samohof, mukpe kasy ,kadna dziesucyzne sasgeks w ukacji, ale pamashietaj, zz zygasjesz dlsdhsda prayjemngqosci idla owsiagniec bo ty muqhsisz mferzsyc wysosjsako i byc najlqgthe bestepszy, insani mbxcsaja wovnec ciasdebie mwzbudzac saukeji woguel mdla siejbie maszbycn jelapsyzi robasic to cok ochasz. jeśl ktrz zbuwqdowhales pomnin, to wkrutoce odlson o calsemu swiahatu, nei zndhaj stersu , odubysus ei, staarja ise byc najelspzym. Odibj sasd dngsa, stasn se poategads pierdzi